Har du hus eller hytte på sørsiden av Unkervatn, og ønsker å benytte skuter fra Tjolmen? Da er det etter avtale med Roar Tjolmen, anledning til å parkere på anvist område på gården hans.

Fra 19.04.22 er det akseltrykkbegrensning på 3-tonn, på alle kommunale veger. Se liste.

Mange skal på hytta i påsken. Da er det viktig at man sjekker at hytta er godt sikret mot brann. Det aller viktigste er å sjekke at røykvarsleren fungerer.
 

Som en prøveordning, vil åpningstid for idrettshall og basseng forlenges i første omgang ut april 2022.

Dette betyr, at de som er tildelt disponerings tid, og som er oppført på disponeringsplanene, gis adgang til å benytte fasilitetene iht denne.
Dette betyr også at idrettshall og basseng vil bli tilgjengelig i påskeuka.

Hattfjelldal kommune utlyser med dette sjette del av kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. 

Søknadsfrist:  04.04.2022

 

Informasjon om mottak av flyktninger i Hattfjelldal kommune:

Formannskapet har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 45 flyktninger i år. Vi har foreløpig ingen informasjon om når de kommer eller om det er familier, enslige eller gamle vi skal bosette.

 

Britt Tustervatn (t.v.), Wenke Valen og Britt B. Petersen fikk påskjønnelse fra Ordfører Harald Lie for lang og tro tjeneste i Hattfjelldal kommune.