Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

 

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000 

 

Søknadsfrist 05.07.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

 

Alle ansatte som jobber innen helse- og omsorgssektoren som arbeider i pasientnært arbeid skal teste seg etter å ha vært i utlandet. De skal fremvise negativ Cocid-19 test før de starter i arbeid.

 

Barn og unge i Hattfjelldal, som har behov for å snakke med helsesykepleier, kan nå ta kontakt på Snapchat.
Helsesykepleier er tilgjengelig på Snap på hverdager (mandag-fredag) mellom klokken 08.00-15.30. 

Idag har de dyktige damene på kjøkkenet hatt kafe for beboere på sykehjemmet med nydelige melkkaker og hjemmelagde makroner 

Forslag til planprogram for kommunedelplan energi- og klima er i PRU møte den 01.07.2020 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven §11-12.