Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer.  
Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Helsepersonell og deres arbeidsgivere skal utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som skal følges.

Plan- og ressursutvalget i Hattfjelldal har vedtatt å sende forslag til nye scooterløyper på høring.
Det er gjort to vedtak.

Vil du komme deg ut i naturen, lære deg nye friluftslivferdigheter, oppleve nye og spennende aktiviteter og ha tidenes beste ferieuke?

For ungdommer fra 8. til 10. klasse

 

Fra dette tidspunkt skal alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten.

Fra 29. mars er det akseltrykkbegrensning på 3-tonn, på flere kommunale veger.

Kommuneoverlegene i Grane og Hattfjelldal går ut med følgende oppfordring og anbefalinger: