Hattfjelldalsprisen skal kunne gis til alle borgere, som på en spesiell måte har bidratt til et godt, sosialt og pulserende miljø i kommunen.
Kommunen ønsker at så mange som mulig sender inn begrunnet forslag.

Frist for forslag er 10. mai

Idag har de dyktige damene på kjøkkenet hatt kafe for beboere på sykehjemmet med nydelige melkkaker og hjemmelagde makroner 

Fra 29. mars er det akseltrykkbegrensning på 3-tonn, på flere kommunale veger.

Fra dette tidspunkt skal alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten.

Når du besøker Hattfjelldal Rådhus er det viktig at du registrer ditt besøk, for at smittesporingen blir enkel og rask, hvis vi skulle få et smitteutbrudd.

Akuttberedskapen for barneverntjenesten er tilgjengelig  på tlf.nr.  992 85 300

Alarmtelefon for barn og unge 116111 (døgnåpen)
Barnevertjenesten: 75184800 / 75184856
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000 
Ring eller send en melding til helsesykepleier: 97615873