Informasjon om mottak av flyktninger i Hattfjelldal kommune:

Formannskapet har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 45 flyktninger i år. Vi har foreløpig ingen informasjon om når de kommer eller om det er familier, enslige eller gamle vi skal bosette.

 

Britt Tustervatn (t.v.), Wenke Valen og Britt B. Petersen fikk påskjønnelse fra Ordfører Harald Lie for lang og tro tjeneste i Hattfjelldal kommune. 

På grunn av krigen i Ukraina er det mange som er bekymret, og lurer på om man trenger å ta jodtabletter. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.
 

 

Det er for tiden utbredt Covid-smitte i kommunen.

Vi har sett at mange har testet falsk negativt på selvtest selv om de har symptomer. Dersom du har symptomer bør du uansett være hjemme.
 

Det er fremdeles viktig at du registrerer deg i kommunens digitale smittesporingssystem dersom du tester positivt for covid 19 med selvtest.

Med dette bidrar du til at kommunen og myndighetene kan holde oversikt over situasjonen. 

Ella er 5 år og veldig sliten, også har hun har ofte vondt i magen, men det er det ingen som vet...

Kommunen får til tider henvendelser fra publikum rundt om i Hattfjelldal på ting som kunne vært bedre.

Flere opplever uønsket kjøring på deres innmark.
Vi ønsker derfor å påminne alle skuterførere om at kjøring på innmark krever grunneiers tillatelse.

Vi vil også oppfordre førerne til å ta hensyn der løypene går nært hus og hytter. Her er fartsgrensen satt ned for å minske støyen.
Løyper kan måtte stenges hvis ikke naboer opplever at støyen holdes på et akseptabelt nivå.

Onsdager KL 10.30
på fellesstua på Bo- og service

Periode: 16.3.22- 25.5.22