Akuttberedskapen for barneverntjenesten er tilgjengelig  på tlf.nr.  992 85 300

Alarmtelefon for barn og unge 116111 (døgnåpen)
Barnevertjenesten: 75184800 / 75184856
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000 
Ring eller send en melding til helsesykepleier: 97615873
 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Flere løyper vil sannsynligvis åpnes i løpet av kvelden.

Følg med på løypekartet

Dette er oppdatert til enhver tid.


Løype fra Pantdalen, over Unkervatn og til Hals, fra Finnes og hele runden på Røssvatnet (inkludert Vesterbukta) er åpnet.

Vær obs på at det er fare for overvann og krav på alle islagte vann og myrer.

Ønsker dere en riktig god tur, og vær varsom. 

Alle som ferdes ute i skog og mark gjennom vinteren oppfordres til å melde fra om de ser spor.

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ble etablert i 2000 og gjelder for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

 

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000