Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer.  
Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Forslag til planprogram for kommunedelplan energi- og klima er i PRU møte den 01.07.2020 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven §11-12.

Kommunestyret har gjort vedtak om fastsetting av åtte nye løyper

 

Fra 1. oktober skiftes 8690 Hattfjelldal ut med fem nye postnummer.
Dvs. at alle adresser som har 8690 Hattfjelldal endres. Postboksadressene endrer ikke postnummer.
Her finner du ditt nye postnummer (PDF, 184 kB)

 

Barn og unge i Hattfjelldal, som har behov for å snakke med helsesykepleier, kan nå ta kontakt på Snapchat.
Helsesykepleier er tilgjengelig på Snap på hverdager (mandag-fredag) mellom klokken 08.00-15.30. 

Idag har de dyktige damene på kjøkkenet hatt kafe for beboere på sykehjemmet med nydelige melkkaker og hjemmelagde makroner 

Fra dette tidspunkt skal alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten.