Beboere kan få besøk av sine pårørende inne på pasientrom. Alle besøk skal avtales i forkant med personal på avdelingen. Pårørende må vente ved inngangen til personalet kommer.

Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831

Hattfjelldalsprisen skal kunne gis til alle borgere, som på en spesiell måte har bidratt til et godt, sosialt og pulserende miljø i kommunen.
Kommunen ønsker at så mange som mulig sender inn begrunnet forslag.

Frist for forslag er 10. mai

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

 

Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020.