Akuttberedskapen for barneverntjenesten er tilgjengelig  på tlf.nr.  992 85 300

Alarmtelefon for barn og unge 116111 (døgnåpen)
Barnevertjenesten: 75184800 / 75184856
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000 
Ring eller send en melding til helsesykepleier: 97615873
 

Kontakt fastlegen din når du trenger det - Husk å avtale på telefon eller nett først. Les mer om testing covid-19:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle som ferdes ute i skog og mark gjennom vinteren oppfordres til å melde fra om de ser spor.

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ble etablert i 2000 og gjelder for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

 

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000